Świat produktowy [Z] ZowoTec® – drewno stabilne wymiarowo

Partner dla stabilnych wymiarowo elementów drewnianych w najlepszej formie

Impregnacje i grunty [Z] ZOBEL

 • receptury zoptymalizowane pod względem właściwości zawiesinowych pigmentów
 • bardzo dobry przebieg. Jednolita kolorystyka zapobiega uciążliwym pracom dodatkowym
 • niewielkie szorstkowanie, a tym samym niewielka konieczność szlifowania

Powłoki pośrednie [Z] ZOBEL

 • Rozwiązania produktowe dla każdego procesu produkcyjnego
 • doskonałe współdziałanie izolujących gruntów i powłok pośrednich zapewnia skuteczną izolację składników drewnianych, w szczególności w przypadku modrzewia

Powłoki końcowe [Z] ZOBEL

 • olśniewające wykończenie powierzchni
 • oszczędność materiału dzięki doskonałemu przebiegowi również przy niewielkiej grubości warstwy
 • bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne, wczesna odporność na sklejanie i wodę dzięki samosieciującym powłokom końcowym
 • duża rozciągalność zapewnia wysoką obciążalność mechaniczną, np. podczas opadów gradu
 • bardzo odporna na zarysowania powłoka na bazie poliuretanu do drzwi zewnętrznych
 • bardzo długa trwałość dzięki [Z] ZOBEL ANTI-HEAT

[Z] ZowoTec® – lazurowanie

[Z] ZowoTec® – bardzo transparentny bezbarwny

[Z] ZowoTec® – kryjący biały i kolorowy