Ochrona danych

Informacje o przetwarzaniu danych użytkowników wg art. 6 RODO:

Po wejściu na stronę internetową Berger-Zobel GmbH zapisywane są poniższe informacje w pliku protokołu:

– adres IP komputera, z którego przesłano zapytanie,
– adres strony internetowej, z którego nastąpił dostęp,
– informacje dotyczące serwera,
– typ przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego stosowanego przez klienta,
– informacje o używanej usłudze serwerowej,
– wersja protokołu,
– nazwa wywoływanego pliku lub strony internetowej,
– data i godzina,
– ilość przesłanych danych,
– informacje o statusie.

Ponadto w dziale „Wyszukaj partnerów na miejscu” wykorzystujemy usługę firmy Google. W przypadku korzystania z tej usługi należy zapoznać się z warunkami zewnętrznymi dostawcy.

Informacje są zapisywane przez 14 dni, a następnie automatycznie usuwane. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub obliczeniowych oraz do zapewnienia prawidłowości działania; osobiste profile korzystania nie są tworzone. Przekazywanie podmiotom trzecim nie następuje. W witrynie firmy Berger-Zobel GmbH nie są stosowane techniki służące do śledzenia sposobu dostępu poszczególnych użytkowników (np. pliki cookie).

W niektórych przypadkach do korzystania z witryny konieczne jest podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres lub informacje o dostępności. W takiej sytuacji przedstawiony jest rodzaj, zakres i cel przetwarzania w powiązanym kontekście. Podanie potrzebnych danych oznacza wyrażenie zgodny na ich przetwarzanie. Można to odwołać w firmie Berger-Zobel GmbH w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik nie ma w związku z tym żadnych negatywnych skutków.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, poprawienia lub usunięcia swoich zapisanych danych osobowych (pD) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu i reklamacji w urzędzie nadzoru oraz prawo do informacji przy przekazywaniu danych.

W razie pytań i spraw dotyczących ochrony danych osobowych w naszej firmie należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem DSB@berger-chemie.de.

Te informacje obowiązują tylko dla witryny firmy Berger-Zobel GmbH. Jeśli odnośniki (łącza) kierują do treści innych dostawców, mogą oni wykorzystywać dane według innych zasad niż przedstawiono poniżej. Wszystkie treści zlinkowanych stron nie leżą w zakresie odpowiedzialności firmy Berger-Zobel GmbH.