Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně vašich uživatelských dat podle čl. 6 GDPR:

Při prohlížení nabídky společnosti Berger-Zobel GmbH na internetu se do protokolového souboru ukládají tyto údaje:

– IP adresa počítače, z něhož byl odeslán požadavek
– adresa internetové stránky, z níž byl realizován přístup
– informace o serveru
– typ internetového prohlížeče a operačního systému na straně klientu
– údaje o používané serverové službě
– verze protokolu
– jméno volaného souboru, resp. stránky s nabídkou
– datum a čas
– objem přenášených dat
– stavové údaje

V sekci „Vyhledat nejbližšího partnera“ kromě toho využíváme službu poskytovatele Google. Při využívání této služby zde odkazujeme na podmínky externího poskytovatele.

Informace jsou uloženy po dobu 14 dní a pak jsou automaticky smazány. Používají se výhradně pro statistické účely nebo pro potřebu vyúčtování a k zajištění řádného provozu; personalizované uživatelské profily se nevytvářejí. Údaje se nepředávají třetím osobám. Firma Berger-Zobel GmbH nevyužívá ve své nabídce žádné technologie, které slouží ke sledování zvyklostí uživatelů při návštěvě stránek (např. cookies).

V některých případech je pro využití nabídky nezbytné uvedení osobních údajů, například jména, adresy nebo dostupnosti uživatele. Pokud je předáváte, obdržíte v příslušném kontextu informaci o způsobu, rozsahu a účelu zpracování. Poskytnutím vyžádaných údajů udělujete souhlas s jejich zpracováním. Souhlas můžete vůči firmě Berger-Zobel GmbH kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Z toho pro vás nevyplynou žádné nevýhody.

Máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu nebo výmaz vašich uložených osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo na informace při přenosu osobních údajů.

Pokud máte dotazy nebo požadavky ohledně ochrany vašich osobních údajů v naší firmě, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DSB@berger-chemie.de.

Tyto informace platí pouze pro nabídku firmy Berger-Zobel GmbH. Pokud se prostřednictvím křížových odkazů odkazuje na stránky jiných poskytovatelů, může se užívání poskytnutých údajů řídit jinými zásadami. Firma Berger-Zobel GmbH neodpovídá za obsah internetových stránek, na které uživatel přistupuje přes odkaz.