Vývoj – inovace na špičkové úrovni

Firma Berger je známá tím, že v oboru své působnosti udává tón a prosazuje inovace na národní i mezinárodní úrovni. Již desítky let, vlastně hned od vzniku segmentu průmyslových nátěrových hmot, charakterizují podnik nejvyšší nároky na kvalitu, specializace a inovační potenciál.

Během těchto desetiletí firma Berger také získala mnoho ocenění za mimořádné výsledky v oblasti inovací a za vynikající výrobky. Příkladem je ocenění nejlepší známkou A+ v soutěži Deutschland TOP100 Innovator 2016.

Jsme na to hrdí a zároveň vděční – a současně to je povzbuzení k tomu, abychom se stále zlepšovali a dále investovali do nových výrobků, dalšího vývoje a inovací. Dnes proto důsledně a soustavně investujeme značnou část svého ročního obratu do inovací a vývoje, konkrétně do nejmodernějšího vybavení a vysoce kvalifikovaného odborného personálu.

Náš motivovaný vývojový tým se skládá z optimálního mixu odborných pracovníků: mladí spolu s profesionály v oblasti vývoje a desítkami let zkušeností, promovaní chemici spolu s provozními techniky, technici v oboru laků společně s laboranty. Je ideální směs, která ve spojení s nejvyšší individuální odpovědností zaručuje solidní základ soustavné dynamiky a nových podnětů. Naše zkušenost hovoří jasnou řečí: Kolem jedné čtvrtiny našich pracovníků má dnes „bílý límeček“ a zabývá se jen touto činností.

V ní integrujeme rozmanitost nekonečně širokého světa surovin a také nejnovější vývoj v oblasti legislativy. Jsme permanentně v úzkém kontaktu s výrobci surovin, úřady a oborovými sdruženími. Velkou váhu rovněž přikládáme komplexnímu a vyváženému propojení chemicko-technologické teorie a praxe – a k tomu podstatnou měrou přispívají chemici a provozní technici. Díky tomu vytváříme technicky inteligentní systémy, které prostě při aplikaci v praxi fungují jednoduše a spolehlivě.

Další základnou je naše rozsáhlá zkušební technika [Z] BERGER-ZOBEL. Lak má až 100 různých parametrů, které individuálně a široce stanovujeme, testujeme a protokolujeme u každého systému. Nejen v průběhu vývoje, ale i u každé výrobní šarže, každého polotovaru a každé suroviny. Kvalita od A do Z.

Ojedinělá je například naše metoda provádění klimatických zkoušek. Výzkumný a vývojový tým vyvíjí každý systém ve speciálně zhotovených klimakomorách podle definovaných testovacích scénářů za pomoci aplikační techniky a ověřuje také jeho způsobilost pro použití v praxi. Modelujeme tak také všechny čtyři extrémní klimatické podmínky od chladných/vlhkých, přes teplé/vlhké a chladné/suché až po teplé/suché.

Značkou [Z] BERGER-ZOBEL se mohou chlubit pouze ty produkty, které v těchto přísných procedurách obstojí. V dnešní době tyto výrobky najdete v rukou spokojených zákazníků všude na světě… na Sibiři, v Singapuru, USA, Austrálii, na Islandu, v Dánsku a samozřejmě v Německu.

Řečeno jednou větou: Špičkové výsledky vývoje díky vynikajícím odborným pracovníkům, nejmodernější technice a téměř stoleté zkušenosti v oboru.