Výroba – kvalita a technologie

Rychlá a operativní realizace dodávek

Vysoká spolehlivost dodávek je jednou z priorit naší firmy. Abychom ji mohli zajistit, provádíme systematické a systémové analýzy trendů na každou sezónu, s krátkodobým i dlouhodobým výhledem, a díky tomu průběžně upravujeme naše skladové zásoby podle nových požadavků a aktuálního vývoje poptávky. Naším cílem je dosáhnout toho, abychom byli u všech standardních produktů okamžitě schopni realizovat nejen běžné, ale i velké dodávky. Zároveň také důsledně dbáme na to, abychom trvale doplňovali zásoby o čerstvě vyrobené zboží. Pro speciální nebo velké zákazníky v Německu i zahraničí také vyrábíme na zakázku kompletní šarže, což je důležité u přepravy na velké vzdálenosti, například do Ruska, USA, Číny nebo Austrálie. Dvě velké expediční haly s čtyřmi paralelními nákladovými terminály pro nákladní vozidla nám umožňují rychlé vyřízení malých i velkých objednávek. Všechny procesy, od surovin po hotové zboží, jsou sledovány až po úroveň jednotlivých míst a šarží. Díky tomu jsme našim zákazníkům schopni nabídnout rychlou realizaci dodávek vysoce kvalitních produktů.

Flexibilita

Firma [Z] BERGER-ZOBEL klade velký důraz na flexibilitu. Vybavení výrobního úseku umožňuje vyrábět šarže od 1 kg do 15 000 kg. Navazující úsek expedice pak je schopen flexibilně připravit k odeslání stejně tak malé zakázky jako plně naložené kontejnery nebo velké kamiony. Díky rotaci práce můžeme využít mnoho zaměstnanců k plnění různých úkolů a lépe tak dokážeme reagovat na případné problémy s kapacitou.

Nejmodernější výrobní technologie

Firma Berger trvale a pravidelně investuje do nejmodernějších výrobních technologií. Díky tomu dosahujeme nejen již zmíněné flexibility, ale také spolehlivosti a efektivity výroby odpovídající dnešním požadavkům. Tým vysoce kvalifikovaných zaměstnanců se opírá o systémově řízené poloautomatické a plně automatické procesy, které pomáhají eliminovat a detekovat lidské chyby a rovněž umožňují realizovat absolutně identické operace v navazující výrobě. Do strojového parku patří veškeré potřebné nejmodernější vybavení a technologie, např. vakuové disolvery pro výrobu lepidla, perlové mlýny pro dokonalé mlecí procesy, zařízení na výrobu velmi malých dávek plněných přímo do prodejních obalů, navíjecí a smršťovací automaty pro optimální zajištění nákladu, malé a velké disolvery pro nejrůznější velikosti náplně, malá a velká poloautomatická a plně automatická plnicí zařízení, parametricky ovládané a uzavřené řízení procesů aj.

Trojnásobné zajištění kvality

Centrem veškeré naší činnosti je spolehlivě fungující produkt s nejvyššími kvalitativními parametry. Ve výrobním úseku a u každého produktu proto trvale uplatňujeme systém trojnásobného zajištění kvality. Za prvé u každé suroviny, za druhé u každého polotovaru a za třetí u každého hotového výrobku. Naše laboratoř přesně definuje kritéria a cílové hodnoty pro každý individuální případ. Tyto hodnoty se průběžně ověřují a monitorují u každé šarže a uvolnění pro expedici se vydává až po úspěšném provedení kontroly – s trojnásobnou jistotou.

Vyspělé technologické know-how

Vyspělé a specializované technologické know-how a vysoce kvalifikovaný tým pracovníků výrobního úseku zajišťují realizaci nově vyvinutých produktů v malých i velkých sériích. Rychlosti výroby a zajištění kvality přitom dosahujeme díky dobře vyladěné souhře různých oddělení. Propracovaný systém školení zajišťuje zvyšování odbornosti, vysokou motivaci, pracovní nasazení zaměstnanců a také jejich schopnost působit na různých pracovištích.

Prostorové podmínky

Náš firemní areál o velikosti cca 24 000 m2 představuje ideální prostor pro všechna zařízení, budovy a logistiku, ale kromě toho má i potenciál pro další rozvoj podniku v několika příštích desetiletích. Výrobní a skladovací plocha o velikosti několika tisíc čtverečních metrů, na kterou se vejde mnoho tisíc paletových míst, umožňuje dobrou organizaci a realizaci logistických procesů. Pro suroviny máme k dispozici mnoho desítek zásobníků o objemu až 30 000 litrů. Jsou umístěny zčásti pod zemí a zčásti v temperovaných halách, což zajišťuje optimální efektivitu nákupu a logistiky.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí

Díky propracovanému bezpečnostnímu systému se ve výrobě důsledně uplatňuje princip minimalizace rizik K dosažení tohoto cíle jsme zavedli komplexní systém řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Vysoký standard v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí zahrnuje promyšlené členění požárních úseků, instalaci požárních signalizačních zařízení, zajištění akumulačních nádrží pro hasicí vodu, pravidelný praktický výcvik a školení v oblasti bezpečnosti, činnost bezpečnostních techniků, systémy monitorování výroby, prostorová čidla, ergonomické pracovní pomůcky, plnění nádrží s využitím technologie odvádění plynu, destilace rozpouštědel a mnoho dalších opatření.