Podnikové klima a pracovní podmínky

Podnikové klima musí ladit!

Dobré podnikové klima je samozřejmě předpokladem radosti z práce a úspěšnosti podniku. Mají na to vliv nejrůznější faktory. Jisté pracovní místo do budoucna, respekt a uznání ze strany nadřízených a kolegů, pocit užitečnosti. A nezapomeňte, na vytváření podnikového klimatu, o kterém se tolik hovoří, se podílí každý jednotlivec. Tento cíl nás zavazuje.

Jako podnik s více než 100 zaměstnanci máme optimální velikost. Jsme dost velcí, abychom realizovali různé činnosti a kompetence. Ale zase ne příliš velcí, proto můžeme v rámci týmu vytvořit zaměstnancům a zaměstnankyním „domov“. U nás nejsou kolegové žádná „čísla“, ale osobnosti, na kterých záleží, co se bude každý den dít.

Proto je i pro nás důležité, aby panovala pozitivní identifikace s podnikem, zaujetí pro práci a týmový duch. Konstruktivní spolupráce a pozitivní myšlení podporují radost z práce a klima v týmu spolupracovníků.

Týmový duch místo rozděleného myšlení!

Úspěch je vždy společný nebo vůbec žádný. Každé oddělení, každý jednotlivec přispívá k úspěchu svým nepostradatelným a cenným vkladem. To navzájem uznáváme.

Rozdílné zájmy a stanoviska vyplývají z podstaty věci a rozšiřují obzory. Je ale důležité, že v dílčích aspektech společně směřujeme k prospěchu celého podniku. Proto nechceme a nemůžeme si dovolit rozdělené myšlení a klapky na očích. Naším deklarovaným cílem je pravý opak, smysl pro celek. Namísto „konfliktu technik versus obchodník“, který se ještě stále praktikuje na mnoha pracovištích, chceme mít v týmu obchodníky s pochopením pro technickou stránku věci a techniky s obchodním myšlením. Faktory tohoto druhu z nás dělají tým a jsou podporovány.

Žádoucí jsou nápady a spolupráce!

Ať jsou vaše vlohy, vzdělání a pracovní zkušenosti jakékoli, máte svůj individuální profil a možnost přinést svůj specifický vklad. Respekt a autoritu v týmu si získáte díky své kompetentnosti, ochotě pracovat a spolehlivosti. Vítáme Vaše nápady, návrhy a podněty, přidejte se k nám. Ať už budete pracovat na kterékoli pracovní pozici.

Jste otevřeni učení a flexibilní?

Správná odpověď může být pouze „Ano“! Podniky jsou totiž úspěšné, když se rychle a optimálně přizpůsobují podmínkám trhu a měnícím se požadavkům zákazníků. To funguje jen tehdy, když je vůle a schopnost k provádění změn a zdokonalování dlouhodobě samozřejmou součástí činnosti. Takový přístup potřebujeme u každého jednotlivého pracovníka. Jste tak flexibilní? Máte ze změn dokonce i radost? Pak jste u nás na správné adrese.

U nás vždy záleží na kvalitě!

Od roku 1998 udržujeme systém managementu kvality podle ISO 9001, dobrovolně a z přesvědčení, žádný zákazník nás k tomu nenutil. V něm skutečně záleží na každém pracovníkovi, protože každý přispívá k celku svým individuálním vkladem. Do slova do písmene neexistuje práce, která by neměla význam a dopad na kvalitu, naši kvalitu. Máme tedy 100 osob odpovědných za kvalitu, každá odpovídá za kvalitu na svém úseku. Chcete také být jedním z nás?

Poskytujeme výhody vycházející z kolektivní smlouvy!

Z titulu členství ve Svazu zaměstnavatelů v chemickém průmyslu a VCI požívají naši pracovníci výhody vycházející z kolektivní smlouvy. Ty patří podle všeobecného mínění k nejlepším. Jde tedy o další nikoli nepodstatný důvod, proč zamířit k nám.