Pojistné – Řízení kvality pro maximální bezpečnost

Už v 90. letech minulého století jsme zavedli oficiální systém řízení kvality a od té doby absolvujeme pravidelnou externí certifikaci a ověřování její platnosti podle normy DIN EN ISO 9001. Řízení jakosti pro nás nejsou prázdná hesla v marketingové příručce, ale je to součást naší firemní identity. Proto tento systém neustále zdokonalujeme a tím vytváříme dynamický princip kvality, který je hluboce zakořeněný v podnikových strukturách. Řečeno jednou větou: Musíme v co největší míře systematicky předcházet chybám. A když už přece jen dojde k chybě, musíme se z ní poučit, upravit procesy a doškolit se tak, aby už k této chybě nikdy nedošlo.

V souladu s naším přesvědčením jsme také ihned po zavedení nejnovější normy 9001:2015 absolvovali z vlastní iniciativy jako jeden z prvních podniků v Německu certifikaci podle této normy. V našem systému jsou v ucelené podobě integrovány všechny relevantní dílčí tematické oblasti: legislativa, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, compliance, ochrana osobních údajů, ochrana práce, zajištění kvality, další vzdělávání, ochrana zdraví, organizace práce, zkušební technika – a to jsou pouze některé příklady.

Toto řízení kvality se trvale nachází v centru našeho hodnotového žebříčku.

Náš aktuální certifikát naleznete zde (.pdf).