Výrobky – individualitou k dokonalosti

Okna, dveře, ploty, fasády – nezáleží na tom, jestli dřevěné, z PVC nebo kovové: U [Z] BERGER-ZOBEL je vždy na prvním místě individuální přístup k zákazníkům. Jako specialisté chceme v našem oboru patřit k technologickým leaderům. Specializovaný sortiment proto poskytuje mnoho možností volby. Z nich spolu se zákazníkem vybíráme řešení, které optimálně vyhovuje jeho individuálním požadavkům. Pokud je přitom zapotřebí provést specifické úpravy produktu, nabídneme i tuto možnost.

Optimální řešení přitom vždy hledáme při úzce týmové spolupráci společně se zákazníkem. Při analýze vycházíme ze stávající situace a specifických požadavků a cílů zákazníka a na jejich základě potom společně připravujeme návrhy možné optimalizace. Tým specialistů firmy [Z] BERGER-ZOBEL se přitom opírá o bohaté zkušenosti získané během téměř 100 let existence podniku.

Zásadními otázkami například jsou:

  • Jakých nákladů dosáhneme při aplikaci konkrétních lakovacích systémů?
  • Jaká je vaše bilance VOC a co bychom zde mohli zlepšit?
  • Kde můžete ušetřit vrstvy laku, čas nebo množství laku?
  • Jaké cíle a požadavky máte dnes a v budoucnosti a jaký lakovací systém vám přitom individuálně přináší největší efekt?
  • Máte v současnosti problémy s reklamacemi, které byste chtěli vyřešit?

[Z] BERGER-ZOBEL je se svými výrobky nejspolehlivějším partnerem pro dlouhodobou spolupráci. Z tohoto důvodu je naše analýza samozřejmou službou. Nehledáme rychlý zisk, ale dlouhodobou, spolehlivou spolupráci bez reklamací. Takového udržitelného příspěvku dosahujeme naším know-how a produkty a také naší velkou vášní pro ně.

Neznáme odpočinek, jsme stále „u míče“. V úzké spolupráci dlouhodobě a pravidelně společně ověřujeme, zda se v mezidobí neobjevila další zlepšení, která by se zákazníkovi vyplatila a byla pro něho vhodná. Díky dynamickému přístupu společně dosahujeme trvale optimálních výsledků a svými výrobky pomáháme našim partnerům k tomu, aby nakonec dosáhli nejlepšího a nejefektivnějšího výsledku.

Jsme velmi hrdí i vděčni za to, že se naše produktové řady prosazují na prvních místech celosvětového trhu dnes a stejně tak už po celá desetiletí.