Znalosti – know-how produktu a zpracovatele

Firma [Z] BERGER-ZOBEL je známá jako partner, který poskytuje zákazníkům spolehlivou a individuální podporu. Jako součást zákaznického servisu je přitom její pevnou součástí také kontinuální sdělování znalostí, trénink uživatelů a zákaznické workshopy. Naše poznatky přitom předáváme nejen tehdy, když náš odborný technický a technologický tým řeší akutní dotazy zákazníků. Kromě toho nabízíme mnoho různých prakticky zaměřených akcí a možností dalšího vzdělávání, ať už jde o kurzy základních znalostí nebo o individuálně sestavenou náplň školení. Výběr záleží na zákazníkovi.

Každým rokem například organizujeme řadu Dnů techniky – z praxe pro praxi.

Mnoho zákazníků využívá tuto službu na místě ve vlastní firmě. Jiní nás, jako výrobce laků, navštěvují v Grünstadtu (Deutsche Weinstraße), aby si prohlédli provoz zevnitř, nahlédli za kulisy a dozvěděli se spoustu detailů o vývoji, přes výrobu až po aplikaci.

Naše technologické středisko „TechnologyCenter IndustrialCoatings“ k tomu poskytuje vynikající a v celosvětovém měřítku i jedinečné možnosti. Při přípravě, aplikaci a sušení můžeme vyladit rámcové podmínky přesně podle požadavků zákazníka a přihlédnout k jeho specifickým podmínkám. Jsme také schopni pokrýt všechny metody aplikace, ať už jde o lakovací roboty, technologie airless, airmix, lakování ponořením nebo zaplavením. Naše zařízení přitom můžeme seřídit na všechny klimatické zóny na světě.

Předvedeme, jak vzniká lak, jak probíhá jeho vývoj a zkoušky – před zavedením a u jednotlivých šarží.

Poskytujeme tipy a pomoc pro lakování a mimo jiné vysvětlíme, jaký vliv mají rámcové podmínky.

Středem všeho je optimální mix teorie a praxe. Máme opravdový zájem o dialog, kontrolní dotazy a aktivní aplikaci poznatků. Tento otevřený dialog a otázky zákazníků pro nás v neposlední řadě představují také cenné východisko pro vývoj budoucích produktů.

Těšíme se na skutečnou týmovou práci – bok po boku jako partneři.