Ochrana – zdraví, životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj

Udržitelnost, ochrana životního prostředí a zdraví jsou podstatnými a nosnými pilíři naší firemní filozofie. V sortimentu výrobků firmy [Z] BERGER-ZOBEL má tato filozofie mnoho podob. Pokud je to technicky možné, patří k nim například snížení spotřeby ředitel a nepoužívání ředidel, nepoužívání problematických látek, jako jsou NMP/NEP, nebo využívání obnovitelných a přírodních surovin, jako jsou přírodní oleje a voda. Propojujeme tak ekologii s ekonomií a nabízíme ve všech těchto oblastech top výkon state-of-the-art.

Tato ochrana není prázdné heslo z marketingové příručky, nýbrž konkrétní, praktické opatření.  Příkladem tohoto jsou četné produkty na vodní bázi nebo také jedinečné 1složkové systémy laků na vodní bázi zcela bez izokyanátů. Příkladem dalších řešení v tomto sortimentu jsou 100% produkty nebo první uvedení 2složkového laku na vodní bázi bez obsahu izokyanátů/aziridinu a bez povinného označení podle nařízení CLP na trh. Výsledek: Maximální účinnost při maximální úrovni ochrany zdraví řemeslníků, profi lakýrníků a také koncových zákazníků.

To přesvědčivě potvrzuje a dokládá velký počet různých externích certifikátů od zkušebních ústavů a dalších oprávněných subjektů. Příklad BERGER-GRUPPE: AAMA, certifikace pro použití v rozvodech pitné vody, Blauer Engel, Emicode EC1 nebo certifikáty pro dětské hračky.

Díky šetrným výrobkům s jedinečně nízkou úrovní emisí společně snižujeme zdravotní rizika a spolu s tím poskytujeme individuální poradenství. Přitom se podle potřeby v součinnosti s lékaři také detailně věnujeme otázkám látkového složení produktů.

Vývoj prvních laků na vodní bázi sahá ve firmě [Z] BERGER-ZOBEL do daleké minulosti, až do poloviny minulého století. Dlouhý a náročný proces vývoje byl a je stále v této oblasti nezbytný, každodenním chlebem jsou neustálé inovace. Dnes říkáme: Ochrana životního prostředí a zdraví není luxus – obojí lze realizovat i při nejvyšších nárocích na kvalitu.

Udržitelnosti dosahujeme společně s našimi zákazníky také díky úzkému partnerství a po desetiletí přetrvávající důvěře. Každé jednotlivé rozhodnutí o koupi u [Z] BERGER-ZOBEL je prospěšné nejen samotnému zákazníkovi, ale také životnímu prostředí. Každým nákupem zákazník podpoří také filozofii udržitelnosti 118 Impregnation ProtectX [Z] BERGER-ZOBEL jako rozvíjejícího se středního rodinného podniku, který průběžně neustále a konkrétně sází na vznik nových a inovovaných „zelených“ produktů. Za tuto spolupráci a věrnost našim zákazníkům DĚKUJEME a budeme i nadále trvale pokračovat v nastoupeném kurzu.